Utrzymanie terenów zewnętrznych

Ręczne i mechaniczne zamiatanie chodników, dróg dojazdowych, ewakuacyjnych, placów, parkingów itd. pielęgnacja i utrzymanie zieleni (koszenie, aeracja, wertykulacja i podlewanie trawników, pielenie i odchwaszczanie rabat, nawożenie, przycinanie krzewów i drzew, standaryzowanie oraz utrzymanie stanu obszarów zieleni, inne prace ogrodnicze) zamiatanie i uprzątanie opadłych liści, gałęzi, konarów odśnieżanie ręczne i mechaniczne, usuwanie gołoledzi, udrażnianie przejść i przejazdów, a także ich utrzymanie z zastosowaniem piaskowania i środków chemicznych mycie oświetlenia zewnętrznego