Sprzątanie

Sprzątanie kompleksowe oraz pobudowlane

Zakres usług sprzątania, cykliczność oraz system pracy serwisu sprzątającego jest indywidualnie dostosowany do potrzeb naszych klientów, w oparciu o ich oczekiwania i organizację pracy na danym obiekcie. Na podstawie zakresu czynności będącego załącznikiem do umowy dla każdego klienta opracowywany jest indywidualny harmonogram prac.

Jako firma sprzątająca posiadająca doświadczenie, gwarantujemy wykonanie usług w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem obiektu z uwzględnieniem innych potrzeb zleceniodawcy.

W celu uzyskania większej ilości infomacji na temat utrzymania czystości obiekcie oraz kalkulacji kosztów proponujemy spotkanie w na terenie Państwa obiektu.